Hírek

Elérhetőségek

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Körösszakiál településen

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Körösszakál

településen

Körösszakál Községi Önkormányzat az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00040 kódszámú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Körösszakál településen” című és TOP_PLUSZ 2.1.1-21„ Kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 56 999 988 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Projekt célja:
A projekt keretében a Körösszakál Piac tér 1.sz. alatt található Polgármesteri hivatalt szeretné jelen pályázat igénybevételével korszerűsíteni. Az épület az elmúlt 10 évben nem volt energetikailag megfelelően korszerűsítve. Az épület meglevő épülethatároló szerkezete a jelenlegi követelményeknek nem felel meg, néhány külső nyílászáró cseréje már megtörtént, viszont ezek sem teljesítik az aktuális követelményeket, így a korszerűsítés során ezen szerkezetek cseréje is megtörténik. A Polgármesteri hivatal esetében fűtési rendszer korszerűsítése történik
kondenzációs gázkazán beépítésével, időjáráskövető szabályozóval. A meglévő épületet lehűlő határoló szerkezetei a 7/2006. (2021.I.1.) TNM rendelet követelményeinek megfelelően kerül szigetelésre, továbbá nyílászáró csere történik. Napi programozású szobatermosztát felszerelése segíti a további energiahatékonyság elérését. - Akadálymentes vizesblokk kialakításának gépészeti feladatai - Fűtési vezetékhálózat cseréje szabadon szerelt vékonyfalú szénacélcsőre Az Önkormányzat rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, melynek felülvizsgálata 2020-ban történt meg.
A fejlesztés teljes egésze illeszkedik a település esélyegyenlőségi programhoz, amelynek céljai között szerepel az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása, a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség megvalósítása, a foglalkoztatás, szociális biztonság, az egészségügy és az oktatás területén a helyzetelemzés során
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések megtétele, a köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködés az állami és egyházi intézmények fenntartóival.

Kedvezményezett neve: Körösszakál Községi Önkormányzat
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00040
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.12.31.
Elnyert támogatás összege: 56 999 988 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Csatolmány(ok):