Hírek

Elérhetőségek

TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00008 Minibölcsőde kialakítása Körösszakálon

Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00008

Projekt címe: Minibölcsőde kialakítása Körösszakálon

Vissza nem térítendő támogatás összege: 29 877 422.- Ft

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

Projekt megvalósításának kezdési időpontja: 2020.07.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.06.15.

Rövid összefoglalás a projektről:

A Felhívás célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztésének elősegítése, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. A pályázatban megvalósítani kívánt minibölcsőde létrehozása hozzájárul a felhívásban megfogalmazott célok teljesüléséhez, mivel az ingatlan felújításának célja 1 új csoport, 7 férőhellyel történő létrehozása. Az ehhez szükséges összes hiányzó helység kialakítása és az eszközbeszerzés. A kialakítandó csoportszoba és egyéb fejlesztő tevékenységet szolgáló helyiségek, működéséhez szükséges kötelező eszközök beszerzésére irányul. Az épület hátsókert felőli része elbontásra kerül és egy a meglevő épülethez egy új előtér kerül kialakításra.

Csatolmány(ok):